No235雪儿女神也爱做运动套图36P雪儿爱尤物

No235雪儿女神也爱做运动套图36P雪儿爱尤物

先病而后生寒者,治其本。正气内实,邪不能争,则便汗出而不发战。

营属阴而易偏于弱,卫为阳而易偏于强,偏强偏弱,势必相失而不通。 至于先天,何由致力哉然先天者,后天之主宰也,后天者,先天之宅宇也。

隔日一报,三报内容:陈延之曰∶经说∶夫病以汤药救其内,针灸营其外。若胸中至高之界,至阳之分,宗气之所发原,大气之所周流,所谓握寰中而运四方者也。

经曰、血弱气虚,腠理受邪,阴阳相胜,邪正相争而作矣。阴寒入里而为腹胀,则吐利厥逆。

少阴吐利,手足厥冷,烦躁欲死者,吴茱萸汤主之。总之,或寒或热,虽有不同,而湿之一因实为枢纽,此义如炉冶分金,最为捷要。

设于此时不解散其相合之邪,使之呼吸自利,则本经之水精既不能四布,而脉络窍管中所蕴伏之阳气反郁蒸而化火化痰。切不可用补剂,及汤药淋洗,并冷药摊?

Leave a Reply