No273肉丝高跟美足写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

No273肉丝高跟美足写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

 上主纳,中主化,今食在上脘,不得腐化,故为宿食,当吐之。肾中风寒之邪,若见浮之极坚,按之乱动有如转丸,及下入尺中,通然乱动,皆肾死程林曰:肾藏死,浮之坚,与『内经』辟辟如弹石曰肾死同意,皆坚之象也。

 大逆上气,咽喉不利,止逆下气者,麦门冬汤主之。此皆痉病之形证,故首揭之,以为要领。

轻者邪不留连,遇所不胜时则愈;重者无休止时,即遇所不胜尤甚也。 五劳七伤等说,亦详在『千金』,故不复注也。

渴欲饮水,无表证者,白虎加人参汤主之。今目睛黄晕,知其衄未止也;若黄晕去,目睛慧了,知其又曰:从春至夏衄者太阳,从秋至冬衄者阳明。

 是阴气不脱,而阳之根犹在也;下之虽大小便利,设额上无汗与喘,是阳气不越,而阴之根犹在也,则非离决,可以随其证而治之。寸口,通指三部言也。

小建中汤,即桂枝汤加胶饴。漀深者,饮积□下痛也,按之则止,不按复痛。

Leave a Reply