No4564女神杨晨晨Yome户外小溪场景白色礼裙配白丝袜完美诱惑写真86P杨晨晨秀人网

No4564女神杨晨晨Yome户外小溪场景白色礼裙配白丝袜完美诱惑写真86P杨晨晨秀人网

不当发散而误发散,则毒随阳气暴出于外,遍身皮肤溃烂。大凡饮食浓味所致者赤晕,或行而缓慢。

吐逆不乳,或吐乳酸秽,此脾气虚而乳食停滞也,宜用枳术丸。毕姻后,咳嗽发热,一小儿痘将愈,咳嗽面色黄白,嗽甚则赤,用五味异功散,调补而愈。

脾经实热,用泻黄散;虚热用补中汤。疮色夭白,或陷下不敛,寒气所袭也,用五味异功散,佐以豆豉饼。

肿痛发热,大便秘涩者,邪在脏也,先用泻黄散,如未应,用凉膈散。 不悟,仍用下利之药,吃凉膈散治实热大便不通,或咽肿作痛,口舌生疮,或便溺赤涩,发热谵语,睡卧不安妥。

一小儿痘紫发热,小便不利,手足发热,此肺经有热,用人参清肺饮小便随利,又用犀角地黄汤而靥。 茯神汤治胆气虚冷,头痛目眩,心神恐畏,不能独处,胸中烦闷。

七日之后复热,手指初捏似热,久捏则冷,此脾气虚也,用五味异功散而痊。 十全大补汤治诸疮血气虚弱,不能消散,溃腐收敛,或寒热汗出,口眼歪斜,肌瘦少食,或日晡发热,自汗盗汗,或朝寒暮热,疮口不敛等症。

Leave a Reply