U098慕羽茜不为下一秒担忧写真套图60P慕羽茜尤果网

U098慕羽茜不为下一秒担忧写真套图60P慕羽茜尤果网

 人参白术茯苓甘草当归川芎芍药地黄气体虚弱,痘证虽顺,此方主之。只此三味,而治法之妙如此,非仲景其孰能之?

 经曰∶苦能涌泄,故用之在上,则令人涌,用之在下,则令人泄。 盖天一生水,地二生火。

人参、黄,所以益气,神曲、豆蔻,所以消磨水谷。荆芥、防风,散风邪而升郁热。

肾主骨,肾虚则髓弱,髓弱则骨枯,骨枯则不能固齿,故令齿长而动,譬之败几焉,几败木枯,则紧窦之寸木摇摇而出,以水泽之,则败几润而寸木固。此即世所谓桑麻丸也。

孀妇有所思,则气结而有留瘀。今考古人神异数事于下,以广见闻。

血之下也同于月,故名之曰月事。故饮食过其分量,则伤脾,脾伤则不能运化,积其谷气,虚大而鼓胀矣。

Leave a Reply