No3611模特夏西CiCi西双版纳旅拍粉色女仆裙湿身秀火辣身材诱惑写真57P夏西CiCi秀人网

No3611模特夏西CiCi西双版纳旅拍粉色女仆裙湿身秀火辣身材诱惑写真57P夏西CiCi秀人网

仲景恐少阴烦躁而误服此则逆,故加无少阴证一句。水郁者,肾部有郁火也。

东垣立此法,以听用者之进退,倘能随证加减,实能统治诸疡,亦嘉惠后人无穷之心也。暮为阴盛之候,阴气上僭,心肺之阳不能镇纳,故听其吐出也。

邪入本经,乃由表而将至里,当彻热发表,迎而夺之,勿令传太阴。所以然者,脾为万物之母,泄泻能坏人之母气故也。

虽十二经脏皆能为疟,而脾胃受伤者实多,故仲景小柴胡汤人参、甘草、半夏、姜枣,皆脾胃药,其治少阳,独柴胡一味而已,严氏宗之,故以小柴胡加减而立清脾饮,是明从脾胃论治矣;刘氏之论,亦主脾胃内伤,乃不敢翻子和之案,以为非脾病,恐不然也。然其为患,或在肠胃之中,或薄肠胃之外,不易攻去,仲景公先取灰酒,便是妙处。

石膏、知母、甘草、粳米,白虎汤也,所以解温热;加苍术者,取其辛燥能治湿也,白虎考见伤寒门。 张兼善曰∶下之早因作痞者,里虚协热而利也,以表里不解,故用桂枝人参解表和里;若伤寒发热,汗出不解、心下痞硬、呕吐而下利者,此为实,故当以大柴胡下之。

按∶烦躁有在表者,此证不汗出而烦躁是也;有在里者,不大便而烦躁是也;有阳虚者,汗下后病不去而烦躁是也;有阴盛者,少阴病吐利厥逆、烦躁欲死是也。此小人道长,君子道消之象也。

Leave a Reply