No4465女神王馨瑶yanni户外探险主题脱牛仔背带服露黑色内衣性感写真63P王馨瑶秀人网

No4465女神王馨瑶yanni户外探险主题脱牛仔背带服露黑色内衣性感写真63P王馨瑶秀人网

凡忧思损伤心脾,以致吐血,证见气短形悴,或胸怀郁然,食饮无味,或饥不欲食,或魂魄惊困而卧不安,是皆中气亏损,不能摄血所致,速宜救本,不宜治标,宜归脾汤。念下愚之人,不念受天大分,得為人,自以當常得久也。

為善日久,何憂不盡年壽乎?盖脾土之湿,壅滞不行,则气化不布,津液不流,而胃与大肠均失其润,反成燥结,固有之矣。

愚生心結閉,未及之也。天上之事,實遠難知,故文時時下,合於地也。

最相順相樂,為善為吉,相逆相愁苦,為凶為惡。按薛立斋治一老人,肾虚火不归经,而游行于外,发热,烦渴引饮,面目俱赤,遍舌生刺,敛缩如荔枝,两唇焦裂,或时喉间如烟火上冲,急饮凉茶少解,两足心如烙,痰涎壅盛,小便频数,喘急,脉洪数无伦,而且有力,扪其身烙手。

善哉,子之言也。不者不須復存,口口如言。

何幸如之!何乐如之!不死若何?各自考實,行不負天,人乃可欺,天不可欺也,忽憂人為非也。

Leave a Reply